Списък и технически характеристики на основните съоръжения,
предназначени за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в ТЕЦ "Република"


Основни данни на централата
Енергийни парогенератори
Турбогенератори
Електрически генератори
Бойлерна уредба
Техническо водоснабдяване
Химическо очистване на водата
Очистване на димните газове

Горивно стопанство
Мрежова помпена станция и прекачваща помпена станция

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer