Въпроси и отговори

 1. Защо се начислява повече топлинна енергия за подгряването на един кубик вода и защо тази енергия не е константна величина?
 2. Как се регулира топлоподаването от страна на топлофикационните дружества?
 3. Какво се прави срещу недобросъвестните абонати – включват през зимата „свалени радиатори”?
 4. Защо в началото на отоплителният сезон не бяха засечени водомерите за топла вода?
 5. Подозираме, че съседите ни се включват незаконно в топлофикац. мрежа на блока. Как да постъпим?
 6. Каква сума трябва да плаща домакинство с демонтирани радиатори от 02.12.2003г., с водомер за топла вода и необитаем през по-голямата част на годината?
 7. Имат ли срок на давност стари дългове към топлофикация?
 8. В момента имаме два радиатора с топломери които не се ползват /отопляваме се на климатици/ уточнила съм че не ползваме парно, но в същото време ми идват сметки топла вода 20лв. парно 60лв., дали при отчитане в края на сезона ще се види това и ще се възстановят парите или трябва да ги откачиме радиаторите за да не ни се начислява общото. Сумите които идват са ни непосилни за плащане. Как мога да искам да ни пишат по малко.
 9. Eдиния от 3-те радиатора ми пречи, искам да го махна, не ползвам парно, само т.вода, мога ли сам да си го сваля......и ще ми намалее ли месечната такса за тръбите, ако махна и 3-те радиатора?
 10. Защо в апартамент в който никой не живее има 0,503МВтч, а в другият, в който живеят четирима да има 0,41,Мвтч.

 

Изпращане на съобщение

Тук имате възможност да изпратите въпроси, жалби, сигнали относно дейността на "Топлофикация - Перник" АД.

Вашето Име и Фамилия:
Email за контакт:
Вашето съобщение:

 


Въпрос на г-н Димитров: Защо се начислява повече топлинна енергия за подгряването на един кубик вода и защо тази енергия не е константна величина?

Господин Димитров, количеството топлоносител, което се изразходва за осигураване топла вода на абонатите в една сграда е различно и зависи от множество фактори, които ще се опитам да изброя по–долу с кратки пояснения за тях.
Вие сте напълно прав че топлосъдържанието на водата като физическо вещество се знае и аз съм съгласен с Вас, но това касае чистото загряване на водата от дадена температура до друга по-висока. Това е чист случай от физиката, който не се наблюдава в сградните инсталации за битова топла вода където се намесват и други фактори които са свързани с разход на топлинна енергия и затова се е появила необходимостта от измерване и практиката е доказала че разхода за осигуряване на топла вода е различен за всяка сграда и променлив за различните периоди и години. Отговарям Ви по принцип, защото не знам къде живеете в Перник или друг топлофициран град, но това е без значение.
Фоктори, които влияят върху консумираната енергия за подгряване на топлата вода в жилищна сграда:

 1. Студената вода която се подграва в абонатната станция не е с постоянна температура, а годишно се колебае в границите от 8 да 12° С.
 2. Като ползвател на топла вода, Вие сте забелязали че температурата на топлата вода също не е постоянна, а може би на моменти сте били недоволен защото има върхови периоди /часове от денонощието/ с пиково натоварване. Такива аномалии се получават и при големите коледни и новогодишни и други празници, при ремонт на магистрали и др.
 3. В сградата непрекъснато работят рециркулационните линии, налице е дисипация /разсейване/ на топлина във вертикалните щрангове /преминаващи предимно в студени канали/ и хоризонталните лини разположени в сутерена.
 4. В някои сгради водопроводната инсталация е топлинно изолирана в някои не, а в други частично или има тръбни участъци с нарушена топлоизолация.
 5. Почти във всяка абонатна станция има абонати, които нямат уред /водомер/ и тях ги водим на брой хора и водата им се начислява по норматив независимо от тяхната консумация.
 6. От важно значение е състоянието на самата топловодна инсталация, има ли течове или не.
 7. Във всички абонатни станции, допълващата вода за отоплителната система се взима от топлата вода, става дума за плътността и състоянието вече на отоплителната инсталация.
 8. При отчитане консумацията на топла вода в сградата, винаги се наблюдава разлика в показанията на общия водомер от абонатната станция и сумата от показанията на водомерите в отделните имоти. Тази разлика се обяснява със следните аргументи: единият е честотата на допълване на отоплителната инсталация, другият са течове в системата /за тези неща споменах по-горе/. Но в сградата протичат и ремонтни дейности при което също се губи топла вода. Друга причина е вярността на показанията на водомерите в отделните имоти /сам знаете че те не преминават задължителната периодична метрологична проверка/, на проверка минава уреда в абонатната станция, който се стопанисва от страна на топлопреносното предприятие.
 9. Значим фактор е и броят на абонатите, които ползват топла вода, почти навсякъде има необитаеми имоти, техният брой е променлив във времето. Знам за апартаменти които се продадоха по 4 или 5 пъти през последните години на демокрацията, непрекъснато се извършват подобрения в тях, подменят се водомери и или се регистрират нови.
 10. Друга аномалия е прекъсването на ел.ток за сградата, квартала и т.н. Отпадането на електрозахранването, автоматично блокира работата на абонатната станция и регулирането отпада.
 11. Друк фактор влияещ върху консумацията на топлинна енергия за топла вода е конструкцията на самата сграда, нейната етажност и застроена площ. От конструкцията на сградата зависи и дължината на тръбопроводите в топловодната инсталация, заложените тръбни диаметри и пр.
 12. На последно място ще спомена за недобросъвестни абонати, които манипулират уредите за измерване, не са редки случаите на нарушени пломби и установяване на други аномалии, но те се доказват трудно, без съдействие на етажната собственост е почти невъзможно.

Господин Димитров, моето изложение е малко дълго, но се надявам да съм дал яснота по въпроса защо разхода на топлинна енергия е различен за различните сгради и стойноста за подгряване на 1 куб. метър топла вода е различен. Не настоявам, че съм изложил всички възможни причини влияещи върху консумациятана топлинна енергия за топла вода, сигурно има и др., тяхната съвкупност и степен на влияние е различна за сградите по отделно и променлива дори за една сграда във времето.
Примери: отстраняване на теч в общите части на сградата или такъв от отоплителната инсталация, веднага се констатира разлика в консумацията. Няма никаква логика водомера през януари да показва 234 куб м, а през май показанието да е 218 куб. м.
В заключение ще Ви кажа, че всяка сграда е своего рода организъм, като начина и стила на живот на нейните обитатели влияе и върху разходите за нейната подръжка на всичко. Смятам че имам достъчно практика и опит в това отношение. Мисля че Ви отговорих коректно, ако имате въпроси се обърнете към сайта на Топлофикация Перник. В излъченото предаване по телевизията водещия поведе разговора в друга посока, не можах да дам отговор по наболели за хората въпроси, нападките срещу топлофикационните дружества за мен са необясними, пък може да са целенасочени. Сам виждате че се дава ефирно време на некомпетентни хора, които само критикуват, на аз не съм чул от разните „експерти” едно рационално предложение. Всички експертизи водят до това как да не се плаща. Във болшинството членове от общите условия е записано че дружеството е продавач, както и в самото заглавие на документа, водешия спомена че е игра на думи, на мен това ми звучи твърде несериозно за такива наболели въпроси.
С уважение: инж. Златков


Въпрос на г-жа Пенка Касърова: Как се регулира топлоподаването от страна на топлофикационните дружества?

Госпожо Касърова, извинявям се ако съм създал впечатлението за манипулция от моя страна, Вие сата се оставяте да бъдете манипулирана от хора които непознават материята и самозвани „експерти”. В педаването което участвах не ни се дадевъзможност да обясним на абонатите за какво става дума. Самият аз станах обект на манипулация от страна на водещия и разговора отиде в друга посока.
Сега ще се опитам да ви обясня за какво става въпрос:
Да наистина има централно регулиране от страна на доставчика на топлинна енергия и то се извършва по споменатия температурен график и съответния хидравличен режим за да се осигури необходимата топлинна енергия за качествено топлоснабдаване, другото което казах е че този график не е от полза на абонатите и ще се обоснова защо. В момента топлофикационните дружества работят по температурен график, той се утвърждава от изп. директор ежегодно заедно с хидравличния режим за мрежата съответно за зимен и летен период на топлоснабдяване и никой не го отрича.
Температурата на топлоносителя се променя, както за денонощието, така и през целият очетен период, който Ви интересува и това можете сама да го видите по измервателните уреди в абонатната станция. /Тук ще спомена че в Перник всички абонатни станции са напълно автоматизирани/. Централното регулиране е твърде грубо и неточно /на този принцип работеха старите абонатни станции/ поради следните причини:

 1. Абонатите в даден град са различно отдалечени от топлоизточника, и всяка промяна на температурата при тях идва с различно времезакъснение. За град Перник, най близките абонати ще усетят промяната в температурата на топлоносителя след 2 часа, а най отдалечените след 7?8 часа. /За времезакъснението в София не мога да взема отношение/.
 2. Когато се подава топлинна енергия към консуматорите се осигурява такова количество за да се задоволят двата режима на потребление – единият е работата на отоплителните инсталации /които работят по инертно и режима е в тясна връзка акумулационната способност на сграда/, друтият е работата на инсталацията за битова топла вода, която е твърде динамична и бързопроменлива. За да се уверите в моите думи е необходимо да слезете в абонатната станция и ще видите как реагира автоматиката на конкретното потребление. Вие самата незнаете колко ваши съседи в момента ползват топла вода /едновременно/, а искате ние в топлоизточника да знаем състоянието за целия град и да реагираме светкавично и то да достигне до Вас. Затова се изразих по този начин, че това не касае абонатите. Това е абсурд, с който никой в света не се е справил. Затова се пристъпи, към подмяната на старите абонатни с нови автоматизирани. Сама можете да си отговорите и на въпроса, ако ние топлоснабдителните дружества/ бяхме в състоятие да регулираме финно топлоподаването, щяха ли да се хвърлят толкова пари за това ново оборудване и вземат кредити от Световната банка. Наред с тези нововъведения навсякъде се монтираха уреди измерващи топлинната енергия – топломери. Точката на измерване се изнесе в абонатните станции и показанията на тези уреди са достъпни за Вас потребителите.
 3. В предаването не се стигна до друг наболял проблем за отчитането на топлинната енергия в самите имоти. Неточностите в индивидуалните сметки имат друг характер. На нас ни е пределно ясен проблема с осигуряването на достъпа до тях, както и вътрешния контрол за всяко лице от етажна собственост. За да се направи отчета прозрачен и за да се избегнат злоупотребите на топлинна енергия от отделни абонати мога да Ви информирам, че от няколко години на пазара се предлагат уреди /водомери, индивидуални разпределители и топломери/ с дистанционно отчитане. Техните предимства са следните:
 4. Отпада необходимостта от осигуряване на достъп до имота Ви;
 5. Премахват се субективните грешки при отчитане и въвеждане на данните /отчета и въвеждането става по електронен път без намесата на инкасатор/
 6. Възможност за ежемесечно отчитане /за което етажната собственост сключва договор с фирмата за дялово разпределение/;
 7. Откриване на нерегламентирано въздействие върху уредите от страна на недобросъвестни абонати

Тук мога да спомена ч е от няколко години се подобри ангажираността на етажната собственост към проблемите, стопанисването на общите части /много от входовете вече се заключват/, което пък от своя страна ни затрудява при засичането на топломерите, но ще се справим.
Що се отася до отчитането на топлинната енергия, аз го казах и в предаването, че то е ежемесечно и на фирмите за дялово разпределение се подава количество реално отчетена енергия. Съжлявам че разговора се измести в друга посока, на водешният търсеше сензация, за невалидни фактури, за най-голям длъжник и пр. Проблеми има и никой не ги отрича, стремим се да подобрим работата си, съдебни спорове ще има винаги ще има недоволни абонати, за мен е важно техният брой да намалява.
Що се отнася до цените Вие знаете, че те се определят от ДКВЕР и аз немога да ги коментирам.
Отговарям Ви по принцип, защото не знам къде живеете в Перник или друг топлофициран град, но това е без значение.
С уважение: инж. Златков


Въпрос на г-жа Николина Георгиева: Какво се прави срещу недобросъвестните абонати – включват през зимата „свалени радиатори”?

Госпожо Георгиева, борбата с недобросъвестните абонати е грижа на етажната собстваност. Последната има права да прави проверки относно консумацията на топлинна енергия в сградите етажна собственост. По покана на етажната собственост „Топлофикация Перник” АД  винаги е участвувала със свои представители в подобни проверки, заедно с представител от фирмата за дялово разпределение. Инициативата и организацията за провеждането е в избраното от Вас ръководство представляващо етажната собственост.


Въпрос на г-жа Мариана Димитрова: Защо в началото на отоплителният сезон не бяха засечени водомерите за топла вода?

Водомерите за топла вода се засичат от фирмите за дялово разпрадаление. В  момента те засичат водомерите и индивидуалните разпределители по отоплителните тела един път в годината, както ги задължава нормативната уредба, за да са в състояние да изготвят уравнителната сметка. Знаете, че тяхната услуга е платена. Свържете се с фирмата извършваща дялово разпределение на вашата сграда и би следвало от нея да получите отговор на поставения от Вас въпрос, реда по който може да бъде извършено това измерване, както и за стойността на тяхната услуга.


Въпрос на г-жа Янкулова: Подозираме, че съседите ни се включват незаконно в топлофикац.мрежа на блока.Как да постъпим?
Законодателството не урежда понятието незаконно включване към топлофикационната мрежа. Във вашия случай най-вероятно имате впредвид (само можем да предполагаме), че става на въпрос за ползване на топлинна енергия от ваши съседи по начин, който не е уреден в закона за енергетиката и наредбата за топлоснабдяване. Най-вероятно се касае за смяна на отоплителните тела в имотите преди и след конкретния отоплителен сезон. Очакваме в най-скоро време промяна в нормативната уредба по отношение на топлоснабдяването, която искренно се надяваме да промени изцяло "недобросъвестното" изпълнение на закона от страна на потребителите на топлинна енергия. С оглед на горното това, което можете да направите е да сезирате събрание на общата етажна собственост (по реда на закона за етажната собственност) и да предприемете действия за посещения и оглед на "въпросните топлофицирани имоти", като протоколирате съответните нарушения. Нарушения на правата Ви и засягане на законните Ви интереси, можете да търсите само и единствено по съдебен ред. В случая за топлофикационното дружество не съществува правен способ да защити предполагаемите се нарушени права. Към настоящият момент закона за енергетиката не регламентира разрешаването на проблем подобен на Вашия казус. Очаква се "кражбата" на топлинна енергия да бъде криминализирано престъпление обявено за такова по съответния законов ред. Искренно се надяваме да сме Ви били полезни по един или друг начин.

Въпрос на г-жа Ставриева: Каква сума трябва да плаща домакинство с демонтирани радиатори от 02.12.2003г.,с водомер за топла вода и необитаем през по-голямата част на годината?
Сумата не е еднозначно определена. Дължимите суми се виждат от фактурите, които разнасяме ежемесечно и се коригират с изравнителната сметка. При интерес от Ваша страна "Топлофикация - Перник" АД, може да Ви направи справка - служба "Деловодство" ТЕЦ Перник, кв "Ив. Пашов".

Въпрос на г-н Марков: Имат ли срок на давност стари дългове към топлофикация?
Г-н Марков, по повод на Вашия въпрос следва да се обърнете за правен съвет от адвокат или да се запознаете с нормативната уредба, регламентираща института на погасителната давност.

Въпрос на г-жа Иванова: В момента имаме два радиатора с топломери които не се ползват /отопляваме се на климатици/ уточнила съм че не ползваме парно,но в същото време ми идват сметки топла вода 20лв. парно 60лв.,дали при отчитане в края на сезона ще се види това и ще се възстановят парите или трябва да ги откачиме радиаторите за да не ни се начислява общото. Сумите които идват са ни непосилни за плащане.Как мога да искам да ни пишат по малко.
Известно Ви е, че отчитането и разпределението на топлинната енергия, както за Вашия имот, така и за цялата срада-етажна собственност се извършва от лице извършващо дялово разпределение на топлинната енергия или т.н. топлинен счетоводиттел. В конкретния случай не се посочва адрес на топлофициран имот, поради което и не можем да установим името на топлинния Ви счетоводител. Съгласно нормативните разпоредби, действащи в областта на енергетиката: Сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване, са обща етажна собственост. Като, топлинната енергия отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение и топлинната енергия за отпление на общите части на сградата, се разпределя между всички потребители пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти по проект.
Във Вашето писмо посочвате че не ползвате парно, но не става ясно дали ползвате реално топла вода. Твърдите, че сумите които Ви се начисляват ежемесечно са непосилни от Ваша страна за плащане и питате как ще Ви бъдат върнати или възстановени, след приключване на отоплителния сезон. До тук можем само да предположим, че осигурявате редовно достъп на топлинния Ви счетоводител за отчет на уредите(в това число индивидуалните разпределителни уреди на двата Ви радиатора и водомера за топла вода), което неминуемо би довело до реален отчет на потребеното количество топлинна енергия за имота Ви, начислено и разпределено от фирмата за дялово разпределение, съгласно методиката към Наредбата за топлоснабдяване. Начислените Ви суми, биха могли да Ви бъдат върнати или въстановени, след приключване на отоплителния сезон, когато топлинния Ви счетоводител изготви изравнителните сметки и подаде всички данни за сградата етажна собственност като цяло на топлофикационното дружество. Колкото и банално да звучи отново Ви приканваме към доброволно издължаване на начислените Ви суми за начислена топлоенергия и при евентуални въпроси, свързани с дяловото разпределение на тази енергия за имота Ви да се обръщате към топлинния Ви счетоводител.
Независимо от обстоятелството, че Вие не сте реален потребител на топлинна енергия отдадена за сградната инсталация , то Вие ще заплащате прогнозен дял от  същата тъй като имота Ви се намира в централно топлофицирана сграда.
За повече информация можете да си прочетете Закона за енергетиката, Наредба №16- 334 от 06.04.2007г. за топлоснабдяването и общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди (публикувани на www.toplo-pernik.com).

Въпрос на г-н Василев: Единия от 3-те радиатора ми пречи, искам да го махна, не ползвам парно, само т.вода, мога ли сам да си го свала......и щте ми намалее ли месечната такса за тръбите, ако махна и 3-те радиатора?
Г-н Василев, Вие заплащате такса за сградна инсталация, която не зависи от броя на радиаторите, които ползвате.

Въпрос на г-н Йосифов: Защо за месец Януари днес платих 80 лева за апартамент, в който никой не живее? Отговора е, че много от живущите в този вход крадат топлоенергия, но когато попитах в един от вашите офиси, служителката само каза "Ние го знаеме тоя блок, но нищо не можеме да направиме(!?)" Е как така? Знаят, но явно не им се занимава, защото такива като нас ви плащаме и за тях (Блок 11, квартал Тева се намира блокът ако ви интерсува). Аз си плащам редовно сметките (колкото и завишени да са), но това разпределяне на общата сметка върху тези, които си плащат въобще не е правилно. Не може за този апартамент да има 0.503 Мвтч, в който както вече споменах никой не живее, а в другият, в който живеят четирима да има 0.410 Мвтч.
И преди да ми отговорите, че след зимния период ще ми се върнат тези пари, веднага ще кажа, че за годините до сега само веднъж са ми върнати пари. Другите пък даже съм имал да давам...
Очаквам с голямо любопитство вашият отговор

Г- н Йосифов, най-вероятно Ви е известно обстоятелството, че сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване, са обща етажна собственост.  Топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение и топлинната енергия за отопление на общите части на сградата, се разпределя между всички потребители пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти по проект.  Самото дялово разпределение на топлинната енергия, се извършва от фирмата за дялово разпределение, която е избрана от потребителите в сградата етажна собственост. Към настоящия момент „кражбата на топлоенергия” не съставлява престъпление, но очакваме промени в закона в тази насока. Дори и да съществуват и най-малки предположения, че е налице кражба на топлоенергия от Ваши съседи във входа или сградата, топлофикационното дружество не би Ви било полезно,  до толкова до колкото това твърдение, следва да се докаже по съответния ред. Какво имаме в предвид: топлинната енергия се измерва със средства за търговско измерване, собственост на дружеството, монтирани на границата на собственост на съоръженията (последната спирателна арматура преди разпределителната мрежа на сградните инсталации). В ресор с първо изречение, че сградните инсталации за отопление и горещо водоснабдяване, са обща етажна собственост, това означава, че по нататъшното реално доставяне, разпределение и ползване на топлинната енергия,  се определя и зависи от потреблението на енергията от всички живущи в сградата и по никъкав начин доставчика на тази енергия не може да повлияе, както на състоянието на вътрешноотоплителните инсталации, така и на начисляваните стойности  за топлинна енергия и дължими се суми.
Г-н Йосифов уведомяваме Ви, че след приключването на отоплителния сезон и изготвяне на изравнителните сметки от топлинния Ви счетоводител имате право да депозирате възражение, свързано с несъгласието Ви по отношение на начислените суми за топлинна енергия, както и при неосигурен своевременно достъп за отчет на уредите в имота да поискате такъв в срок.
Благодариме Ви, че си плащате редовно сметките и Ви приканваме най-учтиво да продължавате да си плащате сметките, като за всички неизяснени и  неоткорегирани въпроси, следва да ги отправите към Вашият топлинен счетоводител.

 

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer