Дейности, извършвани от “Сервизна служба”

Сервизна служба се намира в сградата на ТЕЦ Перник и приема граждани всеки работен ден от 8.00 до 11.00ч. и 13.00 до 15.00ч.
Сервизна служба е група за ремонт и подръжка на отоплителна инсталация и инсталация за битово горещо водоснабдяване, материално подсигурена, оборудвана със съвременни инструменти и квалифициран персонал, гарантиращи качествено и бързо извършване на ремонти по ВОИ и БГВ в домове на абонатите на “Топлофикация – Перник” АД. Извършват се следните видове ремонти:

* Демонтаж и монтаж на отоплителни тела
* Демонтаж и монтаж на водомери за топла вода
* Регистрация на водомери за топла вода
* Ремонт и подмяна на щрангове за отопление и топла вода
* Ремонт и подмяна на арматура по ВОИ и БГВ
При заявяване на специфични ремонти се пристъпва към работа след оглед на място и преценка за възможноста за извършване на същия.
Описаните по-горе ремонти се извършват с материали на клиента.

Преди пристъпване към работа се съставя протокол опистващ констатациите при оглед на място, и се прави поръчка, като се описва предмета на ремонтните работи, вложения труд и определяне дата за извършване на услугата. В поръчката се уточнява окончателната сума, която клиента трябва да заплати за ремонта. Ремонта се счита за приключен след изпробване и въвеждане на инсталацията в нормален работен режим.

 

 
©  "Топлофикация - Перник" АД 2003-2014г.
 
web designer